Čo je to?

Kategória skratiek a výrazov používaných pri nových smart technológiách.